Zaciągnąłem kredyt frankowy aby kupić mieszkanie, niestety okazało się to największym błędem jaki mogłem popełnić

2021-03-04

Wszystko to doprowadziło ogromną grupę biorących kredyt hipoteczny osób do podjęcia jednej z najgorszej decyzji w życiu. Otóż wtedy kredyt zostanie kredytem w CHF, no bo w takiej walucie został właśnie udzielony. W umowie mam kredyt indeksowany do CHF wyplacony w złotówkach i w złotówkach ma być splacany wg tabeli banku. Zaciągnąłem kredyt frankowy https://rachelski.pl/kredyty-frankowe/ aby kupić mieszkanie, niestety okazało się to największym błędem jaki mogłem popełnić. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju. Skutkiem takiego wyroku jest to, że kredyt na kapitale jest określony w PLN i jest on już spłacony proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy kredytu. Kredyt we frankach posiadał oprocentowanie 2%, co wydawało się bardzo korzystnym rozwiązaniem w porównaniu z oprocentowaniem na poziomie 6%, w przypadku kredytu zaciąganego w polskiej walucie. Kalkulator wylicza wysokość rat, gdyby kredyt od początku był złotowy, bez indeksacji, a więc i bez pierwszego przeliczenia. Ja po 6 latach płacenia kredytu i dzięki aktualnemu zamieszaniu z kredytami we frankach, dopatrzyłam się, że mój kredyt jest właśnie z taką kaluzulą. Nic dziwnego, że bank walczyć będzie do końca w ewentualnym procesie gdzie sąd I instancji umowę o kredyt w CHF unieważnił i taka sprawa dotrze aż do Sądu Najwyższego wydłużając czas i koszty. 69 Prawa bankowego i wykształcony w obrocie kształt umowy o kredyt indeksowany, ale też treść. Na kredyt frankowy zdecydowało się ponad pół miliona Polaków. Kancelaria nie prowadzi postępowań grupowych (w ocenie Kancelarii pozwy grupowe są mniej efektywne od pozwów indywidualnych). Po czym kredyt z zabezpieczeniem przenoszę do innego banku który zaoferuje mi marżę rynkową (1,5-2%)? Jest ogromna rzesza klientów, którzy chcieliby mieć kredyt złotowy. A kredyt zamiast maleć ciągle rośnie! Jest to o tyle zdumiewające, że kredyt powinien być spłacony przynajmniej w jednej trzeciej. Kancelaria adwokacka wykona analizę w terminie 2 dni roboczych. Jednak kredyt dalej pozostanie kredytem w CHF ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami. A czy ustawa jak i kalkulator mają zastosowanie dla osób, które miały kredyt CHF w Multibanku spłacany w PLN, ale podpisały aneksy umożliwiające spłatę w CHF? W sytuacji braku uznania przez bank przedmiotowych roszczeń Kancelaria rozpoczyna procedurę sporządzania przeciwko bankowi pozwu o zapłatę. W myśl ustawy, kredyt walutowy to kredyt indeksowany lub denominowany. Warto zwrócić uwagę, że krytykują go stowarzyszenia, zrzeszające jedynie nieznaczną część kredytobiorców mających kredyt odnoszony do waluty obcej. Wskazano, że w związku z usunięciem klauzul abuzywnych kredyt pozostaje kredytem złotówkowym z zachowaniem oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Kredyt został zaciągnięty na okres 3 lat w wysokości 2,1 mln zł. Z reguły kredyt frankowy był zawierany na 20-30 lat i większość z nich wciąż obowiązuje. Sąd ustalił, że skutkiem abuzywności klauzul przeliczeniowych jest ich niewiązanie, implikujące iż kredyt ten jest zwykłym kredytem udzielonym w PLN, ale oprocentowanym na podstawie LIBOR. Sprawa była nietypowa, gdyż kredyt nie był typowym kredytem na zakup mieszkania. Naszym zdaniem otwarto tym przepisem pewną furtkę dochodzenia przez banki zwrotu kwoty udzielonej jako kredyt w przypadku uznania umowy za nieważną. Takie wyróżnienie potwierdza, że nasza kancelaria jest godnym partnerem w zakresie powierzenia spraw dotyczących kredytów frankowych.